Czujniki optyczne, światłowodowe, indukcyjne, pojemnościoweEnkodery, liniały, odczytyPrzemienniki częstotliwości, softstarty, regulatory DCNapędy krokowe w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnegoSerwonapędy - sterowniki , silnikiSterowniki PLCSterowniki numeryczne CNC
 

EUR: | USD: | DATA: 19.06.2024

Cechy napędów Fastech
Ezi-SERVO
Ezi-STEP
S-SERVO
Seria Ezi-SERVO
Seria Ezi-STEP
Seria S-SERVO
Seria Ezi-LinearStep
Seria Ezi-ROBO (Aktuatory)
Seria Ezi-MotionNetwork
 
REKLAMA
Serwonapędy CDHD PRO
 

 

ZAPYTANIE

Silnik krokowy

Filmy demo

Katalogi

Kontakt

 

S-SERVO

Główne cechy napędów z rodziny S-SERVO
WOLNY OD NIEBEZPIECZEŃSTWA UTRATY POZYCJI
(Napęd zgłasza alarm w przypadku utraty synchronizacji)
PRECYZYJNE POZYCJONOWANIE
(Sygnał potwierdzenia osiągnięcia pozycji)
PRACA NIEZALEŻNIE OD LICZBY FAZ SILNIKA
(Dokładność pozycjonowania zależy wyłącznie od rozdzielczości enkodera)
REDUKCJA TEMPERATURY SILNIKA I STRAT
(Sterowanie natężeniem prądu zależnie do obciążenia)
POPRAWA MOMENTU OBROTOWEGO ZA POMOCĄ PODBICIA PRĄDOWEGO
(Maksymalnie do 150% prądu sterującego)


Seria S-SERVO to seria napędów krokowych pracujących w zamkniętej pętli sprzężenia zwrotnego. Udało się w nich wyeliminować problemy występujące zwykle podczas eksploatacji silników krokowych: gubienie kroków (utrata synchronizacji) oraz sprawdzanie osiągnięcia pozycji zadanej. Napędy S-SERVO nie posiadają jednak pełnej funkcjonalności Ezi-SERVO. W sterowniku nie wbudowano przetwornicy DC/DC co skutkuje nieco gorszą charakterystyką niż to jest w przypadku Ezi-SERVO (moment obrotowy spada przy mniejszych prędkościach niż przy Ezi-SERVO).
W dostępnych na rynku napędach krokowych powszechny problem grzania się silnika wynika z tego, że przez cewki stale płynie prąd znamionowy niezależnie od obciążenia na wale. W napędach S-SERVO udało się natomiast istotnie ograniczyć temperaturę pracy silnika, a co za tym idzie zużycie energii, ponieważ prąd silnika jest regulowany w zależności od obciążenia na wale. Precyzja pozycjonowania, bez względu na typ silnika, zależy wyłącznie od enkodera, zapewniając dużą dokładność pozycjonowania.

NIE GUBI KROKÓW

Dzięki wbudowanemu enkoderowi stale monitorowana jest bieżąca pozycja. W razie wystąpienia przeciążenia do systemu nadrzędnego wysyłany jest sygnał alarmowy.POTWIERDZENIE OSIĄGNIĘCIA POZYCJI ZADANEJ

Kiedy silnik zatrzymuje się w pozycji zadanej, sterownik silnika wystawia, na podstawie informacji z enkodera, sygnał potwierdzenia osiągnięcia pozycji zadanej. Pozwala to uniknąć problemów z niejednoznacznością pozycjonowania w układach pracujących w otwartej pętli sprzężenia.DOKŁADNE POZYCJONOWANIE

S-Servo kontroluje pozycję dzięki zastosowaniu precyzyjnego enkodera. Dokładność pozycjonowania jest niezależna od typu silnika (2 fazowy lub 5 fazowy) i wynika jedynie z rozdzielczości enkodera.


REDUKCJA TEMPERATURY SILNIKA I ZUŻYCIA ENERGII

Natężenie prądu silnika S-Servo jest regulowane w zależności do obciążenia na wale. Pozwala to zredukować ciepło wytwarzane na silniku, a tym samym podnieść sprawności układu napędowego.STABILNA POZYCJA WAŁU

Po osiągnięciu pozycji zadanej napęd S-SERVO utrzymuje wał silnika w całkowitym bezruchu. Cecha ta jest szczególnie użyteczna w układach inspekcyjnych z wykorzystaniem systemów wizyjnych.DUŻY MOMENT I WYSOKA PRĘDKOŚĆ

Napęd S-Servo kontroluje swoją aktualną pozycję dzięki enkoderowemu sprzężeniu zwrotnemu. Pozwala to na pełne wykorzystanie dostępnego (zgodnie z ch-ką) momentu obrotowego na wale w pełnym zakresie prędkości bez konieczności zachowania marginesu bezpieczeństwa, jak w napędach pracujących w otwartej pętli.FUNKCJE ZABEZPIECZAJĄCE

Wszelkie nieprawidłowości sygnalizowane są przez jeden z 12 alarmów (m.in. błąd podłączenia silnika, błąd podłączenia enkodera, itp.).


ELASTYCZNY STEROWNIK

Sterownik S-Servo posiada możliwość ustawienia 16 wartości rozdzielczości ( 500~ 50 000 P/R ).TARGI

- więcej -

Aktualności

- więcej -

Publikacje

- więcej -

Partner serwisu
Dystrybutor napędów Ezi
 
 

© 2013 - Fastech

powered by ps